Adresáře kontaktů

Globální adresář

Globální adresář (GAL) obsahuje všechny uživatele z naší školy. Slouží k vyhledávání adres při psaní e-mailů. Veverka čerpá adresářová data z ISISu, ke kterému se připojuje protokolem LDAP. Pro uživatele je to ale transparentní – jednoduše napíše jméno nebo jeho část a Veverka mu vyhledá kontakty.

Při psaní zpráv SOGo napovídá kontakty z adresářů – stačí tak zadat jen část jména a dohledat konkrétní osobu:

Globální adresář je k dispozici také v rozhraní Roundcube:

Osobní adresáře kontaktů

Vedle globálního si může uživatel vytvářet i své osobní adresáře kontaktů, kam si uloží např. kontakty na kolegy z jiných škol nebo na své dodavatele, úřady atd.

Adresářů si může uživatel vytvořit i více.

Sdílení adresářů

Osobní adresáře lze sdílet – můžete si tak vést např. sdílený adresář v rámci katedry nebo pracovní skupiny věnující se nějakému projektu.

Přidáme osobu a zvolíme, jaká oprávnění k danému adresáři bude mít:

© 2014 Ing. František Kučera Poháněno tučňákem. Vytvořeno pomocí XML Web generátoru. Používá XML, XSLT, Ant a další dobroty.