Veverka.VŠE.cz

Veverka je poštovní a groupwarový server postavený výhradně na svobodném softwaru a otevřených standardech.

Co je svobodný software

Svobodný software je kategorie softwaru – tento software zaručuje uživateli následující práva:

  • spouštět program za libovolným účelem
  • studovat, jak program funguje; měnit ho, aby dělal, co chcete
  • svoboda redistribuovat program, takže člověk může pomoci ostatním
  • svoboda šířit kopie upravené verze ostatním

Z této definice vyplývá, že uživatel (zákazník) má přístup ke kompletním zdrojovým kódům softwaru, který používá, a má práva tento software studovat, měnit a šířit. Uživatel nemůže být omezen v tom, jak software používá – může ho používat komerčně i nekomerčně, na jednom nebo na stovkách počítačů, výrobce nemůže zákazníkovi diktovat, kolik paměti nebo procesorů může maximálně jeho server mít nebo kolik uživatelských účtů smí v systému založit, zákazník může software používat teď a stejně tak i za deset let bez ohledu na to, zda výrobci něco platí – jakmile jednou získáte software pod svobodnou licencí, máte tato práva provždy. 1

Co jsou otevřené standardy

Otevřené standardy se týkají zejména formátů souborů a komunikačních protokolů. Jedná se o předpis, jak řešit určitou úlohu – např. stahování e-mailů ze serveru nebo posílání krátkých textových zpráv nebo telefonování. Díky otevřeným standardům je možná spolupráce softwaru od různých autorů – uživatelé tak můžou mít různý software běžící dokonce na různých platformách (operačních systémech) a stále spolu můžou komunikovat.

Výhody tohoto řešení

Konkurenční prostředí a nezávislost na dodavateli

proprietárního softwaru má jeho výrobce de facto monopol 2 na jeho rozvoj (včetně přizpůsobení a oprav chyb), protože jen on má přístup ke zdrojovým kódům softwaru. Zatímco u svobodného softwaru funguje konkurence – tento software může rozvíjet (přidávat funkcionalitu, opravovat chyby, přizpůsobovat…) jak jeho původní autor, tak uživatel (zákazník) nebo jiný dodavatel, kterého si zákazník najde na trhu a domluví se s ním.

Na konkurenci vydělá zákazník/uživatel, protože si na trhu může vybrat toho nejlepšího dodavatele. Pro autory/výrobce je zase výhodou sdílení kódu – nemusí znovu psát to, co už vyvinul a vydal pod svobodnou licencí někdo jiný.

Komerční podporu si lze objednat (ale není to povinost) jak od autora daného softwaru, tak od jiných dodavatelů.

Díky svobodnému softwaru lze předejít situaci, kdy dodavatel nejdříve naláká zákazníka na nízkou cenu (nebo dokonce bezplatnou nabídku) a později – ve chvíli, kdy je zákazník na jeho produktu závislý – výrazně zvýší cenu nebo zavede jiné nevýhodné podmínky.

Zapojení se do vývoje

Jestliže jsme univerzita, navíc univerzita, která má Fakultu informatiky a statistiky, neměli bychom být jen pasivním konzumentem cizích informatických služeb – měli bychom tyto služby aktivně vytvářet.

Svobodný software můžeme rozvíjet v rámci výzkumných projektů. Do jeho vývoje se mohou zapojit i studenti v rámci výuky – jimi vytvořená vylepšení můžeme odeslat autorům daného softwaru (SOGo, Roundcube, Dovecot, Postfix a další), kteří je zkontrolují a začlení do příští verze. Už třeba v dalším semestru můžou studenti používat to, co sami vytvořili.

Bezpečnost a ochrana soukromí

Svobodný software znamená mj. otevřené zdrojové kódy – tento software je pod veřejnou kontrolou, kdokoli ho může zkoumat a podrobit ho bezpečnostnímu auditu. Ukrýt do takového softwaru zadní vrátka (backdoor), kterými lze škodit uživatelům, je mnohem težší, než u proprietárního softwaru.

Uživatel má ovládat počítač – nikoli počítač (resp. dodavatel softwaru) uživatele.

Při provozu na vlastních serverech neopouští důvěrná data naši organizaci – neodevzdáváme databázi uživatelů a jejich data (zejména e-maily a dokumenty) cizí firmě nebo cizímu státu. Kromě vyšší bezpečnosti to znamená i nižší zátěž síťové infrastruktury a funkčnost i v případě výpadku konektivity (v rámci organizace lze komunikovat i v případě, že spojení s okolním světem nebude fungovat).

Pravděpodobně jste zaregistrovali zprávy o projektu PRISM a dalších programech masivního odposlechu a sledování obyvatel. Přestože tyto konkrétní informace unikly na veřejnost v roce 2013 (díky Edwardu Snowdenovi), o tomto problému se ví již dlouho – a to je také jeden z důvodů, proč vyvíjíme a používáme svobodný software a provozujeme služby na vlastních serverech.

Flexibilita způsobů provozu

Svobodný software lze provozovat mnoha způsoby – může běžet na našem vlastním hardwaru a můžeme ho spravovat vlastními silami, stejně tak je možné svěřit správu externímu dodavateli, případně provoz kompletně outsourcovat na servery dodavatele (nebo do cloudu chcete-li) a pod jeho správu.

Pro citlivá data (e-maily atd.) a organizaci našeho typu je vhodný provoz vlastními silami na vlastních serverech. Nicméně u svobodného softwaru jsou všechny cesty otevřené a způsob provozu lze měnit podle potřeb, aniž by to mělo negativní dopady na uživatele (stále používají ten stejný software).

1. více se můžete dočíst v diplomové práci Možnosti využití svobodného a otevřeného softwaru pro podnikání (webová verze)

2.přestože lze přejít na jiný software, tento přechod je nákladná záležitost a výrobce se mu bude snažit všemožně bránit a znepříjemňovat ho

© 2014 Ing. František Kučera Poháněno tučňákem. Vytvořeno pomocí XML Web generátoru. Používá XML, XSLT, Ant a další dobroty.